Minh Châu Resort Minh Châu Resort
  • Địa chỉ
  • Thôn Ninh Hải, Xã Minh Châu , Vân Đồn, Quảng Ninh
  • Gọi ngay
  • (84) 0904081868

Liên hệ

Minh Chau Beach Hotel & Resort

Địa chỉ: Thôn Ninh Hải, Xã Minh Châu , Vân Đồn, Quảng Ninh

Điện thoại: (84) 0963081868 - Hotline: (84) 0904081868

Fax:


Thư viện video

Hỗ trợ online

Hoàng Đình Anh


Bản quyền thuộc về Minh Châu Resort. Al rights reserved. Designed By  Vinaweb

GO TOP