0963081868 03 Trần Khánh Dư - thôn Ninh Hải - xã Minh Châu - Vân Đồn - Quảng Ninh
https://www.facebook.com/MinhChauBeachResort?mibextid=kFxxJD messenger https://zalo.me/0904081868 zalo 0963081868